Κοινωνικό Φροντιστήριο

Εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου

Κάνετε αίτηση εδώ

Το «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου
Λέσβου», προσκαλεί τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που θέλουν να
παρακολουθήσουν μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για το σχολικό
έτος 2019-2020 να υποβάλουν αίτηση μαζί με το εκκαθαριστικό του έτους
2018.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μαθητές που το οικογενειακό τους
εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ με ένα παιδί, τις 10.000 ευρώ με δύο
παιδιά κ.λπ.. Θα συνεκτιμηθούν κοινωνικά κριτήρια (παιδιά μονογονεϊκών,
πολυτέκνων οικογενειών). Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι γονείς που
διαθέτουν ανάλογα αποδεικτικά, να προσκομίσουν αντίγραφα τους μαζί με την
αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται εργάσιμες ώρες και ημέρες στην διεύθυνση Αγίας
Ειρήνης 5 (Υπεύθυνη κ. Βάσω Λαγουτάρη) μέχρι τις 30/09/2019.
Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Λέσβου λειτουργεί με
εθελοντές καθηγητές και μέχρις στιγμής οι συμμετοχή των καθηγητών δεν
επαρκεί για την κάλυψη όλων των τμημάτων. Παρακαλούμε θερμά τους
εκπαιδευτικούς με τις παρακάτω ειδικότητες (Φιλόλογους, Μαθηματικούς,
Φυσικούς) να δηλώσουν συμμετοχή έτσι ώστε να βοηθηθούν όσο το
δυνατών περισσότερα παιδιά. Περισσότερες πληροφορίες στο
www.okpalesvos.gr