Ομάδες γονέων και ομάδες εφήβων

Εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου

Κάνετε αίτηση εδώ

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια των Προγραμμάτων Πρωτογενούς
Πρόληψης που αφορούν στην κοινότητα, θα πραγματοποιηθούν και φέτος
Ομάδες Γονέων και Ομάδες Εφήβων, εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Σκοπός των Ομάδων, τόσο των Γονέων, όσο και των Εφήβων, είναι η
ευαισθητοποίηση και η απόκτηση δεξιοτήτων, για πιο λειτουργικές και
ουσιαστικές σχέσεις, που δίνουν «νόημα ζωής». Ιδιαίτερα δε για τους εφήβους,
οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την κομβική φάση εξέλιξης, διαφαίνεται να
είναι σημαντική, η ευαισθητοποίησή τους στην ανεύρεση λειτουργικότερων
τρόπων χειρισμού καταστάσεων και επιλογών στη ζωή τους.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, τόσο οι ίδιοι, όσο και τα έφηβα παιδιά
τους στις αντίστοιχες ομάδες, παρακαλούνται να το δηλώσουν στα τηλέφωνα
22510-45333 & 22510-45202, εσωτ. 3, έως και τέλος Οκτωβρίου.