Εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου

Κάνετε αίτηση εδώ

ΚΑΠΗ - Μυτιλήνης και Πλωμαρίου

Στο Δήμο Λέσβου Τα δύο στελεχωμένα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Λέσβου (Μυτιλήνης και Πλωμαρίου) δίνουν την δυνατότητα στους εξυπηρετούμενους ηλικιωμένους με μερική αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, να παραμένουν στο δικό του  κοινωνικό - οικογενειακό περιβάλλον σαν ισότιμα, αυτόνομα και ενεργά μέλη της κοινότητας.    Παρέχοντας σε αυτούς ψυχοκοινωνική υποστήριξη το μόνιμο προσωπικό συνεπικουρούμενο περιστασιακά με συμβασιούχους  παρέχει προληπτικά συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγεί υποστηρικτικά και ενθαρρύνει για την ανάπτυξη ενεργειών μέσα από ομάδες και ψυχαγωγικά προγράμματα, αναπτύσσοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό ανάμεσα στους εξυπηρετούμενους αλλά και στη κοινότητα
Εγγεγραμμένα μέλη και στα δύο Κ.Α.Π.Η. περίπου 3.850 μέλη.