Εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου

Κάνετε αίτηση εδώ

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών και Παιδιών

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών & των Παιδιών τους, του Δήμου Λέσβου, λειτουργεί από 5
Φεβρουαρίου 2014 και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι είκοσι άτομα, για διάστημα τριών μηνών, με δυνατότητα παράτασης εφόσον κριθεί αναγκαίο. Γίνονται δεκτές γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις (πχ άνεργες, άπορες, μονογονείς, ΑΜΕΑ κ.τ.λ.), μαζί με τα παιδιά τους.

Παρέχονται εντελώς δωρεάν: στέγη, διατροφή, προστασία, ασφάλεια, ψυχολογική, κοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική, παραπομπή, ή συνοδεία των γυναικών προς τις αρχές και τις υπηρεσίες υγείας, ενημέρωση για τα δικαιώματά τους και τις κοινωνικές παροχές και προώθηση στην αγορά εργασίας. Επίσης, πραγματοποιούνται ομαδικές δραστηριότητες με τις φιλοξενούμενες γυναίκες και τα παιδιά τους, όπως προβολή ταινιών και συζήτηση, εξωτερικές δραστηριότητες (περίπατος), ομάδες παιδιών (αφήγηση θεραπευτικού παραμυθιού, δημιουργική απασχόληση), ομάδες ενηλίκων (ψυχόδραμα, παιχνίδι αυτογνωσίας).

Φορέας Υλοποίησης του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών και Παιδιών είναι το Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου και αποτελεί ενταγμένη πράξη σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.