Έργα που Υλοποιούμε

Εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου

Κάνετε αίτηση εδώ

 

 

  • Σύνδεσμος "Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου" –  «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 2023-2024»

Ο Σύνδεσμος "Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου" σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ υλοποιεί την Δράση «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απσχόλησης παιδιών 2023-2024».

Μέσω της δράσης αυτής φιλοξενεί 248 βρέφη και νήπια στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς του Σταθμούς, παρέχοντας τους δωρεάν φοίτηση.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης είναι 341.200 ευρώ.

  • Σύνδεσμος "Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου" –  «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μυτιλήνης» Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο 2021-2027"

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυτιλήνης είναι μια δομή, που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάιο του 2017 με στόχο την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με αυξημένες ανάγκες προστασίας, με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στον Δήμο Μυτιλήνης.

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες.

 

Φορέας Υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυτιλήνης χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021 - 2027».

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι οι ωφελούμενοι των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ καθώς και άτομα/οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά κλπ) και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυτιλήνης λειτουργεί Παράρτημα ΡΟΜΑ και Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ).

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης είναι 480.000 ευρώ.

  • Σύνδεσμος "Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου"–  «Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο - Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μυτιλήνης»

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι μία πρόσφατα ενταγμένη έννοια στο λεξιλόγιο και στη ζωή των πόλεων που δημιουργήθηκε λόγω των αναγκών της εποχής μας, μιας εποχής που χαρακτηρίζεται από ραγδαία αύξηση των φτωχών, αύξηση των ανέργων, αύξηση των ηλικιωμένων που επιζητούν φαγητό και φάρμακα, αύξηση των μεταναστών που παρακολουθούν την κίνηση των κάδων ώστε να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την επιβίωση τους κ.ά.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους καθημερινά προβλήματα δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται σε πολλές πόλεις του κόσμου Κοινωνικά Παντοπωλεία, δηλαδή καταστήματα που παρέχουν δωρεάν είδη παντοπωλείου, τρόφιμα, νερό, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, ενδύματα, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κλπ. σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Με λίγα λόγια τα Κοινωνικά Παντοπωλεία είναι δωρεάν σούπερ μάρκετ για απόρους που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή καθότι:

Συμπαρίσταται στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη μέσω της σταθερής διανομής ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, ένδυση, ατομικής υγιεινής κ.τ.λ) τηρουμένων των προδιαγραφών.

Παρέχει ψυχοκοινωνική συμβουλευτική υποστήριξη (συνεδρίες) με την κοινωνική Λειτουργό της δομής στα άτομα που το έχουν ανάγκη και το επιθυμούν.

Προωθεί, κινητοποιεί, ευαισθητοποιεί και παράγει τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της όπου δρα.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης είναι 202.150 ευρώ.

  • Δήμος Μυτιλήνης - Προσαρμογή του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σκοπέλου στο Π.Δ. 99/2017

Το έργο αφορά την πραγματοποίηση εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του παιδικού σταθμού προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» με κωδικό ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 (ποσού 50.000,00 €) και Ίδιους Πόρους του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου (ποσού 53.000,00 €). Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου για το έτος 2024 με ΚΑ 15.7342.0008. 

  •  Δήμος Μυτιλήνης – Προσαρμογή του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παπάδου στο Π.Δ. 99/2017

Το έργο αφορά την πραγματοποίηση εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του παιδικού σταθμού προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» με κωδικό ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 (ποσού 50.000,00 €) και Ίδιους Πόρους του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου (ποσού 210.000,00 €). Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου για το έτος 2024 με ΚΑ 15.7342.0009. 

  • Δήμος Μυτιλήνης – Προσαρμογή του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αγιάσου στο Π.Δ. 99/2017.

Το έργο αφορά την πραγματοποίηση εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του παιδικού σταθμού προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» με κωδικό ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 (ποσού 50.000,00 €) και Ίδιους Πόρους του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου (ποσού 86.000,00 €). Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου για το έτος 2024 με ΚΑ 15.7342.0011. 

  • Δήμος Μυτιλήνης – Προσαρμογή του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μόριας στο Π.Δ. 99/2017.

Το έργο αφορά την πραγματοποίηση εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του παιδικού σταθμού προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας.

Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ του Προγράμματος «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» με κωδικό ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές κλπ. Ο Προϋπολογισμός του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) ανέρχεται σε 30.769,23 € πλέον Φ.Π.Α. 17%, 36.000,00 € με Φ.Π.Α. 17%.

  • Δήμος Μυτιλήνης – Προσαρμογή του Δ΄Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης στο Π.Δ. 99/2017.

Το έργο αφορά την πραγματοποίηση εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του παιδικού σταθμού προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών του Προγράμματος «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» με κωδικό ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου για το έτος 2023 με ΚΑ 69.7331.0013,εκτιμώμενης αξίας 68.376,07 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 80.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.