Έργα που Υλοποιούμε

Εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου

Κάνετε αίτηση εδώ

Σύμφωνα με τα πρόσφατα - σχετικά - οικονομικά στοιχεία, για την υλοποίηση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λέσβου, συνολικά θα εισρεύσει στο Ταμείο του Δήμου Λέσβου, αλλά και στο Ταμείο του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης», ποσό πλέον των τεσσάρων εκατομμυρίων  ευρώ.

Το ποσό αυτό αφορά στην υλοποίηση μια σειράς έργων (πράξεων), οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από τα «Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά  Ταμεία (ΕΔΕΤ)» και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης τους είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής και τεκμηριωμένης διεκδίκησης τους.

Χάρη στην υλοποίηση των έργων αυτών, δημιουργήθηκαν 43 νέες θέσεις εργασίας στον τόπο μας, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και το 2018.

Τα έργα (πράξεις) αυτά είναι τα κάτωθι και έχουν - ανά περίπτωση - ως Φορέα Υλοποίησης είτε το Δήμο Λέσβου, είτε το ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»:

  • Δήμος Λέσβου - ««Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» - Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ»

Ο Δήμος Λέσβου – από τον Μάιο του 2016 - υλοποιεί την Πράξη ««Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» - Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ».  Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής».

Ο Δήμος Λέσβου (Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Λέσβου) – στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης – διανέμει Τρόφιμα & Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής. Επίσης, υλοποιεί τα κάτωθι συνοδευτικά μέτρα.

(i) Συμβουλές Διαχείρισης Οικογενειακού Προϋπολογισμού και Εννόμων Συμφερόντων, (ii) Κοινωνικό Φροντιστήριο, κτλ..

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης είναι 1.210.486 ευρώ.

  • Δήμος Λέσβου – «Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών Θυμάτων Βίας»

Ο Δήμος Λέσβου – από τον Μάρτιο του 2016 - υλοποιεί τη Πράξη «Λειτουργία Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών & για την Καταπολέμηση της Βίας – Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Λέσβου».  Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του «Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών» για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα, για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν. Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής: (i) Φιλοξενία των γυναικών και των παιδιών τους, (ii) Κοινωνική στήριξη, (iii) Ψυχολογική στήριξη, (iv) Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση & (v) Δράσεις Δικτύωσης.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης είναι 579.722,88 ευρώ.

  • ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης –  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2017-2018»

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ υλοποιεί την Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018».

Μέσω της δράσης αυτής φιλοξενεί 157 βρέφη και νήπια στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς του Σταθμούς, παρέχοντας τους δωρεάν φοίτηση.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης είναι 392.500 ευρώ.

  • ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης –  «Κέντρο Κοινότητας»

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης – από τον Νοέμβριο του 2016 - υλοποιεί τη Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Λέσβου». Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020» και αφορά στη δημιουργία και στη λειτουργία για τρία (3) έτη του Κέντρου Κοινότητας Λέσβου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις προβλέψεις (i) της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ), (ii) της Περιφερειακής Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) και (iii) της Περιφερειακής Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» δημιούργησε το Κέντρο Κοινότητας Λέσβου με στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που υλοποιούνται στη περιοχή του Δήμου Λέσβου. Το Κέντρο Κοινότητας Λέσβου είναι διευρυμένο και περιλαμβάνει Παράρτημα «για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό Ρομά» καθώς και Παράρτημα «για παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας».

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης είναι 599.280 ευρώ.

  • ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης –  «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο Λέσβου»

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης – από τον Δεκέμβριο του 2016 - υλοποιεί την Πράξη «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο Λέσβου».  Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020».

Η  πράξη αφορά στη δημιουργία και στη χρηματοδότηση δομών παροχής βασικών αγαθών. Ωφελούμενοι της δράσης είναι εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού του Δήμου Λέσβου, που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η εν λόγω δομή. Στόχος της πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cds, κλπ, σε άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης είναι 243.360 ευρώ.

  • Δήμος Λέσβου - Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του ΒΝΣ και στην Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης είναι 730.580 ευρώ. (Οι σχετικές εργασίες αναμένεται να δημοπρατηθούν και να εκτελεστούν  εντός του 2018).

  •  Δήμος Λέσβου – Αναβάθμιση Τραγάκειου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πλωμαρίου

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Παιδικού Σταθμού.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης είναι 186.500 ευρώ. (Οι σχετικές εργασίες αναμένεται να δημοπρατηθούν και να εκτελεστούν  εντός του 2018).

  • Δήμος Λέσβου – Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών Δήμου Λέσβου.

Τη Πράξη αφορά την προμήθεια του αναγκαίου για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικού Σταθμούς του Δήμου Λέσβου εξοπλισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι 240.765,95 €. (Ο διαγωνισμός της προμήθειας βρίσκεται σε εξέλιξη).