Προφίλ

Εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου

Κάνετε αίτηση εδώ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον άμεσο αποδέκτη των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημότες. Αυτό εξ΄ ορισμού, την καθιστά αρμόδια στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, τουλάχιστον στο επίπεδο της καθημερινότητας. Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου παρέχει στους πολίτες  ένα δίκτυο δομών κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Το δίκτυο αυτό παρέχει υπηρεσίες από την πρώτη βρεφική και παιδική ηλικία, με τη λειτουργία των Δημοτικών Βρεφικών - Παιδικών Σταθμών μέχρι και την τρίτη ηλικία με προγράμματα όπως το Κ.Α.Π.Η. Επίσης, για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης δημιουργήθηκαν δομές στήριξης της φτώχιας όπως  Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Δημοτική Ιματιοθήκη Σίτιση Απόρων  κ.λ.π. προκειμένου να στηρίζονται οι ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες.

Για το σκοπό αυτό διεκδικήθηκαν και υλοποιούνται από τον Σύνδεσμο "Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου" μια σειρά Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου

Ο Σύνδεσμος "Κοινωνικής Προστασίας & Αλλήλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου", αποτελούμενος από τους Δήμους Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου, συστάθηκε με το ΦΕΚ σύστασης 1359/14-04-2020 Τεύχος Β΄.

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 10 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81132

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΜΕΛΗ: ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΡΑΝΗΣ

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ

            ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

Από 1-1-2024, Πρόεδρος του Συνδέσμου ορίστηκε ομόφωνα ο κ. Νικόλαος Σπανός Μηχανολόγος Μηχανικός στο επάγγελμα,καθηγητής στο ΕΠΑΛ Γέρας.

Ο κ. Σπανός αναφέρει σχετικά:

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής του Συνδέσμου, στοχεύουμε στην οργάνωση και στη λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων με πνεύμα ενότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Φιλοσοφία - Όραμα

Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στη μέριμνα για την υποστήριξη και την φροντίδα ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και σε ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού όπως τα ορφανά παιδιά, οι άστεγοι και οικονομικά αδύναμοι δημότες, τα άτομα με αναπηρία, τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων, οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οι πρώην αποφυλακισθέντες, οι πρώην τοξικομανείς, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι αθίγγανων, οι παλιννοστούντες ομογενείς, οι οικονομικοί μετανάστες και οι πολιτικοί πρόσφυγες. Μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας δομών όπως τα ορφανοτροφεία, τα προ γράμματα παροχής ειδών διαβίωσης και περίθαλψης, συμβουλευτικής ψυχολογικής υποστήριξης, πρόληψης της παραβατικότητας και κοινωνικής ένταξης.