Εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου

Κάνετε αίτηση εδώ

Κοινωνικό Φαρμακείο

Το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Λέσβου λειτουργεί επίσης από τον Απρίλιο του 2011στο Ν.Π.Δ.Δ.
Από το Δεκέμβριο του 2012 είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Κοινωνικές Δομές «Αντιμετώπιση της Φτώχειας»).
Παρέχει φαρμακευτική περίθαλψη σε άπορα και ανασφάλιστα άτομα που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. 
Τα φάρμακα παρέχονται "δια χειρός φαρμακοποιού"  και είναι από προσφορές εθελοντών πολιτών, κοινωνικών φορέων, οργανισμούς κ.α.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής από την κοινωνική λειτουργό της Δομής. 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο εντάχθηκε από τον Μάρτιο του 2017 στο πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "'Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Λέσβου" με κωδικό ΟΠΣ 5002158 στο "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020" με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.