Εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου

Κάνετε αίτηση εδώ

Συμβουλευτική Υπηρεσία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Γίνεται συμβουλευτική παρέμβαση από κοινωνικούς λειτουργούς .
Κατά το έτος 2017 απευθύνθηκαν 45 περιστατικά.

ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
Σκοπός των ομάδων γονέων είναι η εκπαίδευση και η ενίσχυση των γονέων στον σύγχρονο ρόλο τους ως εκπαιδευτών ζωής των παιδιών τους.
Κατά το έτος 2017, λειτούργησαν 2 Ομάδες Γονέων στην Μυτιλήνη. Ο συνολικός αριθμός των μελών ήταν  27  γονείς. 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΦΗΒΩΝ
Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίησή τους στην ανεύρεση λειτουργικότερων τρόπων χειρισμού καταστάσεων και επιλογών στη ζωή τους.
Κατά το έτος 2017, λειτούργησαν 2 Ομάδες Εφήβων στην Μυτιλήνη. Ο συνολικός αριθμός των μελών ήταν  30  έφηβοι.