Εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου

Κάνετε αίτηση εδώ

Τράπεζα Εργασίας

Είναι μια άτυπη τράπεζα εργασίας και ονομάστηκε έτσι γιατί απευθύνονται εργοδότες και άνεργες γυναίκες.
Σκοπός της ίδρυσης της είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, η ένταξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας καθώς και η υποστήριξη της οικογένειας και ιδιαίτερα της μονογονεικής οικογένειας.
Προτεραιότητα στην ανεύρεση εργασίας έχουν οι διαζευγμένες, οι χήρες και οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα.
Απευθύνεται κυρίως σε ανειδίκευτές άνεργες γυναίκες και η ζήτηση εργασίας αφορά την απασχόληση κυρίως σε φύλαξη παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων, οικιακούς βοηθούς και καθαριότητα σπιτιών.
Ο ρόλος μας είναι να ενημερώσουμε για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να φέρουμε σε επαφή εργοδότη και εργαζόμενο, χωρίς να έχουμε δικαίωμα να καθορίσουμε την αμοιβή του εργαζόμενου. Ενημερώνουμε και παραπέμπουμε τις εξυπηρετούμενες σε εξειδικευμένες δομές, όπως ΟΑΕΔ, ΚΕΚ, ΚΕΠ, κ.λ.π.

Κατά το έτος 2017: Αποκαταστάθηκαν  52   γυναίκες.